ارسال نظرات

شما میتوانید نظرتان را درباره محصول خریداری شده از فروشگاه سرشور در قالب کامنت ، وویس و یا ویدئو ارسال کنید و از تخفیفات ویژه بهره مند شوید.
✔ کد تخفیف به شماره همراه شما ارسال میشود.
هم چنین میتوانید در واتساپ به شماره زیر پیام دهید و کد تخفیف را دریافت کنید
09150701957
نام و نام خانوادگی

کد تخفیف به این شماره ارسال میشود.

تصویری از چهره شما برای درج در بخش نظرات
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.

Max. file size: 25 MB.